Lodowisko

 

Serdecznie zapraszamy na zadaszone i pięknie oświetlone lodowisko o powierzchni 750m2 znajdujące się na terenie Szczecińskiej Gubałówki.

W ferie zimowe lodowisko jest czynne w godzinach 9:00 - 22:00. Obowiązuje rozkład tur weekendowych.

Lodowisko jest czynne codziennie w sezonie zimowym:

 • Poniedziałek- piątek: 14.00 do 22.00
 • Soboty, niedziele, święta, dni wolne i ferie: 9.00 do 22.00

 

Dla osób nieposiadających własnego sprzętu, przy lodowisku znajduje się wypożyczalnia łyżew zaopatrzona w pełen zakres rozmiarów od 26 do 49

Wyposażeni jesteśmy w łyżwy wiodącej firmy Botas oraz Tempish.

 

NUMER KONTAKTOWY DO INSTRUKTORA ŁYŻWIARSTWA  (ZAJĘCIA INDYWIDUALNE) -  502 212 898

 

 

W trosce o naszych najmłodszych łyżwiarzy posiadamy Pingwinki służące do nauki jazdy.

Z wielką przyjemnością pomogą dzieciaczkom stawiać pierwsze kroki na lodzie.

 

Dla grup zorganizowanych istnieje możliwość wynajęcia całej tafli lodowiska we wcześniej umówionych godzinach ( również  9.00-14.00 w dni powszednie).

       Rezerwacja nie dotyczy dni/tur:

 • Piątek: po godzinie 19:00
 • Sobota, niedziela (za wyjątkiem godzin porannych 8.00 do 10.00)
 • Święta, ferie, dni wolne od pracy 

TURY OBOWIĄZUJĄCE W SEZONIE 19/20

Poniedziałek- Piątek Weekendy i święta
  09.00 - 10.00
  10.15 - 11.15
  11.30 - 12.30
  13.00 - 14.00
14.00 - 15.00 14.15 - 15.15
15.15 - 16.15 15.30 - 16.30
16.30 - 17.30 17.00 - 18.00
18.00 - 19.00 18.15 - 19.15
19.15 - 20.30 19.30 - 20.30
20.45 - 22.00 20.45 - 22.00

 

Cennik

 

Pingwin do nauki jazdy dla dzieci  -   10 zł  poniedziałek-piątek sobota, niedziela, 
dni świąteczne
1 godzina - tura (60min) 11 zł 14 zł
Bilet karnetowy - 10 wejść 90 zł 120 zł
Wypożyczenie łyżew - godzina 8 zł 8 zł
Ostrzenie łyżew - para 10 zł  
Wynajęcie całego lodowiska 09.00 - 14.00 300,00 zł/godzina  
Wynajęcie całego lodowiska 09.00 - 14.00 karnet 8 godzin 250,00 zł/godzina  
Wynajęcie całego lodowiska 15.00 - 22.00 350,00 zł/godzina  
Wynajęcie całego lodowiska 15.00 - 22.00 karnet 8 godzin 300,00 zł/godzina  

Regulamin

Regulamin Lodowiska / Rolkowiska 

1. Lodowisko / rolkowisko, prowadzone przez: Szczecińska Gubałówka sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, ul. Lisiej Góry 5, zwane dalej obiektem sportowym.

2. Wszystkie osoby korzystające i przebywające na terenie obiektu sportowego są określane jako użytkownicy. 

3. Użytkownicy są zobowiązani do zapoznania i bezwzględnego przestrzegania regulaminu oraz zaleceń i poleceń pracowników obiektu sportowego. Wejście na teren obiekt sportowy, przebywanie na nim i korzystanie z usług jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu, a także jego przestrzeganiem.

4. Korzystanie z obiektu sportowego jest płatne. Warunkiem przebywania i korzystania jest posiadanie ważnego biletu wstępu. Informacja o rodzajach i cenach biletów jest dostępna przy kasie oraz na www.gubalowka.com.pl.

7. Na płycie lodowiska może przebywać jednocześnie 100 osób. Na płycie rolkowiska może przebywać jednocześnie do 60 osób.

8. Ze względu na bezpieczeństwo użytkownicy lodowiska/rolkowiska zobowiązani są:

 • do zachowania należytej ostrożności podczas korzystania z obiektu sportowego;
 • do zachowania się w sposób nie stwarzający zagrożenia dla ich samych lub innych użytkowników;
 • wchodzenia na płytę lodowiska/rolkowiska tylko w łyżwach/rolkach;
 • do jazdy w jednym kierunku;
 • używania podczas jazdy kasku, ochraniaczy oraz rękawiczek. Osoba, która decyduje się korzystać z lodowiska/rolkowiska bez kasku, ochraniaczy, rękawiczek robi to na własną odpowiedzialność;
 • niezwłocznie opuścić płytę lodowiska/rolkowiska po sygnale lub poleceniu pracownika obsługi;
 • przebierania się na zewnątrz płyty lodowiska/rolkowiska

9. Na terenie obiektu sportowego zabrania się:

 • jeżdżenia na łyżwach/rolkach poza płytą lodowiska/rolkowiska;
 • przechodzenia, siadania na bandach płyty lodowiska/rolkowiska;
 • palenia papierosów, spożywania posiłków, napojów i napojów alkoholowych na płycie lodowiska/rolkowiska;
 • zabrania się wprowadzania zwierząt na płytę lodowiska/rolkowiska;
 • jazdy z dziećmi na rękach;
 • przebywania i korzystania pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
 • wnoszenia alkoholu, narkotyków, środków odurzających;
 • wnoszenia broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów mogących spowodować zagrożenie zdrowia i życia użytkowników;
 • korzystania z toalety będąc na łyżwach/rolkach;
 • korzystania z płyty lodowiska/rolkowiska przy pomocy innego sprzętu niż łyżwy/rolki;
 • używania kijów, krążków i innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla innych użytkowników obiektu.

10.  Pracownicy obiektu mogą nie wpuścić na teren obiektu lub z niego wyprosić osoby, co do których zachodzi podejrzenie, lub których zachowanie wskazuje, że znajdują się one pod wpływem alkoholu lub są pod wpływem innych środków odurzających, stwarzają zagrożenie dla siebie lub innych, nie stosują się do postanowień regulaminu lub poleceń pracowników obsługi.

11.  Dzieci i młodzież w wieku do 15 lat może korzystać z obiektu sportowego wyłącznie pod opieką osób dorosłych lub opiekunów prawnych. 

12.  Ryzyko związane z amatorskim i wyczynowym uprawianiem sportu ponoszą użytkownicy obiektu sportowego.

13.  Użytkownicy korzystają z obiektu sportowego na własną odpowiedzialność.

14.  Korzystanie z lodowiska/rolkowiska wiąże się z ryzykiem sportowym powstania urazów i uszkodzeń ciała. Użytkownik wchodząc na teren obiektu przewiduje ewentualność wystąpienia urazów lub uszkodzeń. Zarządzający obiektem sportowym nie ponosi odpowiedzialności za szkody zarówno na osobie jak i mieniu, wynikłe podczas korzystania z obiektu sportowego - jako związane z ryzykiem sportowym.

15.  W przypadku doznania przez użytkownika jakiegokolwiek urazu lub obrażenia ciała należy niezwłocznie powiadomić pracownika obiektu sportowego ze wskazaniem przyczyny i sprawcy zajścia. Zostanie sporządzony odpowiedni protokół podpisany przez strony zajścia i pracownika obiektu sportowego.

16.  Obiekt sportowy nie ponosi odpowiedzialności za pozostawienie, zniszczenie, uszkodzenie czy zgubienie przedmiotów stanowiących własność użytkowników na terenie obiektu.

17.  Wypożyczenie sprzętu sportowego:

 • w momencie wypożyczenia sprzętu użytkownik musi okazać dokument ze zdjęciem lub uiścić kaucję za sprzęt. Wysokość kaucji uzależniona jest od rodzaju wypożyczonego sprzętu i jest uwidoczniona w wypożyczalni sprzętu;
 • użytkownik zobowiązany jest zwrócić wypożyczony sprzęt w stanie niepogorszonym w stosunku do stanu w jakim go otrzymał;

18.  Osoby uszkadzające sprzęt lub urządzenia obiektu sportowego ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.

19.  W przypadku zgubienia lub uszkodzenia klucza do szafki z szatni użytkownik zostaje obciążony karą 20,00 zł, stanowiącą równowartość zamka.

20.  Na podstawie art. 38 pkt. 12 ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014 r. kupującemu bilet wstępu nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, gdyż prawo to nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.           

Życzymy bezpiecznej i dobrej zabawy.

Zapytaj o szczegóły tej oferty

Administratorem Państwa danych osobowych jest Szczecińska Gubałówka sp. z o. o. czytaj więcej